چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۷:۰۶
ثبت چهار هزار تماس با سامانه ۱۳۷ طی دو روز ۶ دی ۱۳۹۹
مدیرکل بازرسی شهرداری تبریز خبر داد؛

ثبت چهار هزار تماس با سامانه ۱۳۷ طی دو روز

مدیرکل بازرسی، ارزشیابی و رسیدگی به شکایات شهرداری تبریز گفت: طی روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته، بیش از چهار هزار تماس از سوی شهروندان با سامانه ۱۳۷ ثبت شده است.

راه اندازی اپلیکیشن ۱۳۷ جهت ارائه شکایات و انتقادات شهروندان ۱۷ آذر ۱۳۹۹

راه اندازی اپلیکیشن ۱۳۷ جهت ارائه شکایات و انتقادات شهروندان

مدیرکل بازرسی و ارزشیابی شهرداری تبریز از راه اندازی اپلیکیشن ۱۳۷ جهت ارائه شکایات و انتقادات شهروندان خبر داد.