پست الکترونیک:

info@asrtabriz.com
info@asrtabriz.ir

آدرس دفتر: تبریز، خیابان ارتش، جنب نگهبانی اداره کل پست آذربایجان‌شرقی و نمایندگی سایپا وفادوست، طبقه اول، واحد اول

ارتباط مستقیم با سردبیر: @Kh_peyman (تلگرام)
ارتباط مستقیم با بخش بازرگانی و تبلیغات: @asrtabriz1 (تلگرام)