شاخص بورس تهران ۱۰ هزار واحد کاهش یافت
شاخص بورس تهران ۱۰ هزار واحد کاهش یافت
در پایان معاملات امروز، شاخص کل بورس با ۱۰ هزار و ۳ واحد کاهش به قله یک میلیون و ۴۸۱ هزار و ۹۲۴ واحد عقب‌گرد نمود.

به گزارش عصرتبریز، در ابتدای بازار امروز بورس، کندی هسته معاملات باعث افزایش عرضه شد و شاخص کل تا ۳۰ هزار واحد کاهش داشت، اما در ادامه و با برطرف شدن مشکلات سامانه معاملات صف‌های فروش برچیده شد و حتی بسیاری سهم‌ها از کف قیمتی روزانه به سقف قیمتی مجاز رسیدند و تا ۲۰ هزار واحد از افت شاخص را پوشش دادند. در پایان معاملات، شاخص کل با ۱۰ هزار و ۳ واحد کاهش به قله یک میلیون و ۴۸۱ هزار و ۹۲۴ واحد عقب‌گرد نمود.

هم‌راستا با شاخص کل، شاخص هم‌وزن با ۵ هزار و ۴۲۰ واحد کاهش تا رقم ۴۳۴ هزار و ۷۴۷ واحد افت کرد.

ارزش معاملات امروز بورس تهران با کاهش نسبت به روز گذشته به بیش از ۱۵ هزار و ۷۱۸ میلیارد تومان رسید که در بیش از یک میلیون و ۸۷۶ هزار نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت.

نماد فملی با بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان بالاترین ارزش معامله و وتجارت با بیش از یک میلیارد و ۹۸۴ میلیون بیشترین حجم معامله را به خود اختصاص داد.

نماد خبهمن با ۱۲ درصد بیشترین افزایش قیمت و مبین با ۵٫۵ درصد بیشترین کاهش قیمت را ثبت نمود.

نماد شپنا با بیش از ۳۸۴ میلیارد تومان برترین تقاضا و کاما با بیش از ۸۲ میلیارد تومان برترین عرضه را به خود اختصاص داد.

نمادهای وبملت، فملی، غگل، شپنا، خگستر و وتجارت و فولاد در صدر نمادهای پر بیننده بورس تهران قرار داشتند.

نمادهای شستا، شپنا، پارسان و رمپنا به ترتیب با ۱۷۷۱ و ۱۶۵۲ و ۱۳۸۸ و ۱۳۳۳ واحد بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای فولاد، کگل و وامید به ترتیب با ۱۵۷۹ و ۱۴۸۶ و ۱۲۷۱ واحد بیشترین تاثیر منفی را در شاخص کل داشتند.

شاخص کل فرابورس نیز ۱۱۰ واحد افت نمود و به ایستگاه ۱۵ هزار و ۹۵۳ واحد بازگشت. ارزش معاملات فرابورس به بیش از ۵ هزار و ۵۲۵ میلیارد تومان رسید که در ۶۷۴ هزار و ۹۳۷ نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت.

نمادهای کگهر و دی بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای میدکو، ذوب، زاگرس، صبا و هرمز بیشترین تاثیر منفی را در شاخص فرابورس داشتند.