شهرداری تبریز شهرفروشی نکرده است
شهرداری تبریز شهرفروشی نکرده است
دبیر شورای اسلامی شهر تبریز گفت: شهرداری تبریز با تملک باغات قدیمی و تبدیل آنها به پارک، شهرفروشی نکرده است.

به گزارش عصرتبریز، سعید نیکوخصلت در بازدید از پارک در دست احداث مدافعان سلامت، اظهار داشت: یکی از باغات قدیمی حسن کوچه‌سی با تملک به موقع شهرداری و ممانعت از تغییر کاربری و آپارتمان‌سازی، تبدیل به پارک محله‌ای بزرگ و مکانی برای تجمع خانواده‌ها شده است.

او افزود: شهرداری با ورود و تملک باغات تبریز در این منطقه، موجب ارزش افزوده املاک منطقه شده و توازن و توسعه پایداری ایجاد کرده است.

دبیر شورای شهر تبریز با اشاره به تجمع بزهکاران در این باغات نیز عنوان داشت: این مکان قبل از تملک به محلی برای بزه و تجمع معتادان تبدیل شده بود، ولی با احداث پارک و زمین‌ها و تجهیزات ورزشی، مورد استقبال خانواده‌ها قرار گرفته است.

نیکوخصلت گفت: شهرداری تبریز با تملک باغات قدیمی در مناطق ۱۰ گانه و تبدیل آنها به پارک، شهرفروشی نکرده و فضاهایی با کاربری‌های عمومی احداث می‌کند.

او اضافه کرد: به حرمت پزشکان و پرستاران عزیزی که در دوران کرونا جان خود را از دست دادند، تمثال‌هایی از این عزیزان به صورت تابلوهای سنگ‌ریزه اثر استاد بقال اصغری طراحی و در مکان‌های از پیش تعیین‌شده نصب می‌شوند.

نیکوخصلت یادآور شد: در چند روز آتی پارک مدافعان سلامت مورد بهره‌برداری قرار گرفته و به صورت رسمی در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.