امحاء دیوار نوشته‌ها و تنظیف معابر توسط نیروهای خدمات شهری
امحاء دیوار نوشته‌ها و تنظیف معابر توسط نیروهای خدمات شهری
معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز بر اجرای عملیات امحاء دیوار نوشته‌ها و تنظیم منظم کوچه‌ها و معابر شهر توسط نیروهای خدمات شهری تاکید کرد.

به گزارش عصرتبریز، محمدرضا قربانیان تبریزی با تاکید بر تنظیف منظم معابر و کوچه‌های شهر، اظهار داشت: در سایه تلاش شبانه‌روزی عوامل خدمات شهری در مناطق دهگانه شهر پاکیزگی شهر امری مشهود است و نباید شاهد عدم تنظیف به موقع معابر در برخی نقاط شهر باشیم.

وی افزود: در راستای خدمت‌رسانی به شهروندان و جلب رضایت آنان، تنظیف معابر و کوچه‌های شهر باید بر اساس برنامه‌های اعلامی و به صورت منظم صورت گیرد.

قربانیان تبریزی، امحاء دیوار نوشته‌ها را از دیگر وظایف خدمات شهری برشمرد و تاکید کرد: پاکسازی و امحاء دیوار نوشته‌ها به صورت روزانه در شهر صورت می‌گیرد و نیروهای خدمات شهری باید به صورت منظم نسبت به پاکسازی و امحاء دیوار نوشته‌ها اقدام کنند.

معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز در پایان گفت: خدمت‌رسانی به شهروندان، حفظ پاکیزگی شهر و جلب رضایت شهروندان سرلوحه فعالیت‌های نیروهای خدمات شهری شهرداری تبریز است.