آذرنیا جانشین علیپور شد
آذرنیا جانشین علیپور شد
مدیرعامل تراکتور تغییر پیدا کرد.

به گزارش عصر تبریز، پس از این که محمد علیپور، استعفای خود را تقدیم باشگاه تراکتور کرد، هیئت مدیره این باشگاه با استعفای وی موافقت کرد تا مدیرعامل سرخ پوشان فوتبال آذربایجان خیلی زود رفتنی شود.

پس از قبول استعفای علیپور، حسن آذرنیا به عنوان سرپرست مدیرعاملی باشگاه تراکتور منصوب شد. این در حالی است که پیش از انتصاب علیپور به عنوان مدیرعامل تراکتور، آذرنیا در آستانه تصدی این پست بود.