دریاچه ارومیه ۳.۱ میلیارد مترمکعب آب دارد
دریاچه ارومیه ۳.۱ میلیارد مترمکعب آب دارد
مدیر دفتر امور استانهای ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: تراز دریاچه ارومیه ۱۲۷۱.۲۰ متر است.

به گزارش عصر تبریز، فرهاد سرخوش در گفت وگویی با اشاره به آخرین وضعیت دریاچه ارومیه، گفت: منتظر دستور وزرات نیرو برای آغاز رهاسازی ها به سمت دریاچه هستیم.

وی افزود: براساس پایش اول آذر۹۹، تراز دریاچه ارومیه ۱۲۷۱.۲۰ متر است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۱۲۷۱.۲۴ متر بود.

سرخوش گفت: هم اکنون وسعت دریاچه ارومیه ۲۷۵۰ کیلومتر مربع است.

وی ادامه داد: دریاچه ارومیه ۳ میلیارد و ۱۶۰ میلیون مترمکعب آب دارد که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۳ میلیارد و ۲۶۰ میلیون مترمکعب بود.

مدیر دفتر امور استانهای ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به اینکه احیای دریاچه از افتخارات دولت تدبیر و امید است، افزود: طرح های مهم انتقال آب به دریاچه ارومیه بهمن ماه سال جاری به بهره برداری می رسد و شاهد بهبود شرایط دریاچه خواهیم بود.