توفیقات حاصل همکاری شورا و شهرداری است
توفیقات حاصل همکاری شورا و شهرداری است
شهردار تبریز گفت: با همراهی و همکاری شورا و شهرداری توانستیم در شرایط جنگ اقتصادی و تورم، اقدامات اساسی انجام دهیم.

به گزارش عصرتبریز، ایرج شهین‌باهر در جلسه شورای اسلامی شهر تبریز گفت: با همکاری شورا و شهرداری توانستیم فقط برای مترو ۷۰۰ میلیارد اوراق بگیریم.

شهردار تبریز تاکید کرد: همه موفقیت‌های کسب شده را حاصل همکاری شورا و شهرداری می‌دانیم.

شهین‌باهر افزود: خدمتگزاران مردم در شهرداری در خصوص کارهای انجام شده نیازی به تشکر ندارند اما بایستی توجه داشت که با سیاه نمایی و بزرگنمایی برخی موضوعات ساده و کوچک، نمی‌توان موفق شد.

شهردار تبریز طرح برخی موضوعات را تعجب برانگیز دانست و تاکید کرد تمام هزینه‌هایی که در شهرداری انجام شده بر اساس تکالیف و محورهایی بوده که شورا تعیین و وضع کرده است.

شهین‌باهر با تاکید بر بر نگاه منطقی و عمیق به موضوعات گفت: اقدامات شهرداری قطعا بر اساس رویه قانونی پیش رفته است و نباید موضوعات به مردم غیرواقع و منفی جلوه داده شود، زیرا در غیر این صورت مردم را ناامید، نگران و مضطرب خواهیم کرد.