فوری؛ بابایی به تراکتور پیوست
فوری؛ بابایی به تراکتور پیوست
مهاجم ماشین سازی به تراکتور پیوست.

به گزارش عصر تبریز؛ پیمان بابایی، مهاجم تیم ماشین سازی سرانجام پس از کش و قوس های بسیار دقایقی پیش رسما با تیم تراکتور قرارداد امضا کرد.

گفتنی است که بابایی در نیم فصل اول موفق به زدن ۶ گل برای ماشین سازی شده بود.