کاظم محمودی مسئول فنی ماشین‌سازی شد
کاظم محمودی مسئول فنی ماشین‌سازی شد
با عدم حضور سعید اخباری در اردوی تیم ماشین‌سازی، کاظم محمودی به‌عنوان مسئول فنی این تیم در دیدار با گل گهر معرفی شد.

به گزارش عصرتبریز، کاظم محمودی که بیش از این به‌عنوان مدیر تیم با این مجموعه همکاری داشته است بعد از عدم حضور سعید اخباری در اردوی تیم، با حفظ سمت به‌عنوان مسئول فنی تیم ماشین‌سازی تبریز در دیدار با گل گهر سیرجان انتخاب و معرفی شد.

به نقل از مهر، بختیار حسین‌زاده، مهدی صولی و داود فعال نیز کاظم محمودی را در دیدار با گل گهر سیرجان همراهی خواهند کرد.