تست رایگان PCR در پایانه مرکزی شهرداری تبریز
تست رایگان PCR در پایانه مرکزی شهرداری تبریز
در راستای جلوگیری از شیوع کرونا تست رایگان PCR از مسافران، رانندگان و کلیه کارکنان سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری تبریز صورت گرفت.

به گزارش عصرتبریز، در راستای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در بین کارکنان و مسافران در پایانه مرکزی، صبح روز گذشته تست رایگان PCR از ۴۰۰ نفر از کارکنان سازمان پایانه‌های مسافربری و کارکنان شرکت‌های مسافربری و تعدادی از رانندگان و مسافران صورت گرفت.

این تست با پیگیری های حسین عادلی سعدآباد مدیرعامل سازمان و توسط کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان تبریز انجام گرفت.