مدیر پرحاشیه ماشین نیامده رفتنی شد
مدیر پرحاشیه ماشین نیامده رفتنی شد
حضور بابک آستن بعنوان معاون ورزشی تیم ماشین‌سازی تبریز منتفی اعلام شد.

به گزارش عصرتبریز، هفته گذشته بابک آستن بعنوان معاون ورزشی تیم ماشین‌سازی انتخاب شد ولی این موضوع قبل از آغاز به کار رسمی او با حواشی و اعتراض اکثریت هواداران فوتبال آذربایجان همراه بود.

در همین راستا بابک آستن امروز استعفای خود را به مدیرعامل باشگاه تقدیم کرد. در راستای تکریم هواداران و جلوگیری از ایجاد حواشی در تیم، با تصمیم مدیریت باشگاه، با این استعفا موافقت شده و حضور آستن بعنوان معاون ورزشی تیم منتفی شد.

باشگاه ماشین‌سازی در رسانه رسمی خود اعلام کرد که اعلام کرد که بابک آستن تاکنون هیچ مسئولیت اجرایی و تعهدی در تیم و باشگاه ماشین‌سازی نداشته و مِن بعد نیز نخواهد داشت.