دستور وزیر بهداشت برای بسیج همگانی دانشجویان
دستور وزیر بهداشت برای بسیج همگانی دانشجویان
با دستور وزیر بهداشت، همه دانشجویان در همه مقاطع اینترنی و دستیاری رشته‌های مختلف برای مقابله با کرونا ویروس بسیج شدند.

به گزارش عصرتبریز به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سعید نمکی با ارسال نامه‌ای خطاب به دکتر علی‌اکبر حقدوست معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: «با توجه به شرایط بحرانی کنونی در پیک چهارم بیماری کرونا ویروس و ضرورت بسیج همه امکانات کنونی، دستور فرمایید از ظرفیت همه دانشجویان در همه مقاطع اینترنی و دستیاری در رشته‌های مختلف، در بخش‌های درمان بیماران کووید -۱۹ استفاده شود. دستیاران سال آخر با تمام ظرفیت در بخش‌ها حضور داشته باشند.»

در بخش دیگر این نامه آمده است: «همچنین خدمات سایر دانشجویان سال‌های سوم و چهارم تمامی رشته‌های پرستاری، پیراپزشکی مورد نیاز بخش‌های عادی و ویژه کرونا در این بخش‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.»