لایروبی منظم کانال‌ها و هدایت آب‌های سطحی به مسیل‌ها
لایروبی منظم کانال‌ها و هدایت آب‌های سطحی به مسیل‌ها
معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز بر لایروبی منظم کانال‌ها و اجرای صحیح عملیات هدایت آب‌های سطحی به مسیل‌ها در سطح شهر تبریز تاکید کرد.

به گزارش عصرتبریز، محمدرضا قربانیان تبریزی با اشاره به موضوعات مطرح شده در جلسه ستاد مدیریت بحران آذربایجان‌شرقی، اظهار داشت: با توجه به کاهش میزان بارندگی‌ها در سال جاری و در راستای جلوگیری از هدر رفت روان‌آب‌ها و هدایت صحیح آن به مسیل‌ها، معاونت خدمات شهری تبریز با تمام توان نسبت به لایروبی مسیل‌ها و کانال‌ها در سال جاری اقدام خواهد کرد.

او افزود: با لایروبی کانال‌ها و هدایت آب‌های سطحی ناشی از نزولات آسمانی به مسیل‌ها از هدر رفت آب‌های سطحی ناشی بارش‌ها جلوگیری خواهد شد.

معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز با اشاره به کاهش بارش‌ها و روان‌آب‌ها بر همراهی شهروندان و تمامی بخش‌ها در مدیریت مصرف آب تاکید و اظهار کرد: نیروهای خدمات شهری در مناطق دهگانه همانند سال گذشته با لایروبی و پاکسازی، مسیل‌ها و کانال‌ها عملکرد موثری در جلوگیری از هدر رفت روان‌آب‌ها خواهند داشت.