مرمتی خانه تاریخی کلکته‌چی با جدیت ادامه دارد
مرمتی خانه تاریخی کلکته‌چی با جدیت ادامه دارد
شهردار منطقه ۸ تبریز از خانه تاریخی کلکته‌چی در راسته کوچه بازدید و دستورات لازم را در راستای پیشبرد عملیات مرمتی این خانه تاریخی صادر کرد.

به گزارش عصرتبریز، علی مدبر در این بازدید بر ارزشمند بودن این خانه تاریخی اشاره کرد و افزود: چندین سال قبل با وجود محدودیت مالی منطقه تمام توان خود را برای تملک این خانه تاریخی بکار بسته و توانستیم مانع تخریب خانه کلکته‌چی شویم.

مدبر افزود: خوشبختانه عملیات مرمتی این خانه تاریخی با سرعت مناسب پیش می‌رود بطوریکه اکنون شاهد پیشرفت ۴۰ درصدی این پروژه هستیم و امیدواریم ظرف یک سال آتی شاهد تکمیل عملیات مرمتی این خانه تاریخی باشیم.