«شهر الکترونیک» و «شهرداری شیشه‌ای»، بستر اعتماد و کاهش فساد
«شهر الکترونیک» و «شهرداری شیشه‌ای»، بستر اعتماد و کاهش فساد
تلاش برای تحقق «شهرداری شیشه‌ای» و اجرای سیاست‌های استقرار «شهر الکترونیک» از جمله موضوعاتی است که علی‌رغم پیگیری‌های نصفه و نیمه در ادوار گذشته شورا و شهرداری، آنگونه که باید و شاید در شهرداری تبریز نهادینه نشد است.

به گزارش عصرتبریز، «شهر هوشمند» در مباحث شهر انسان‌محور، به عنوان موضوع داغ این روزهای کلان شهرهای دنیا مطرح است و مدیران شهری سعی می‌کنند که بیش از پیش این مفهوم را به زندگی روزمره شهروندان خود تسری دهند.

از دیگر سو، تلاش برای تحقق «شهرداری شیشه‌ای» و اجرای سیاست‌های استقرار «شهر الکترونیک» از جمله موضوعاتی است که علی‌رغم پیگیری‌های نصفه و نیمه در ادوار گذشته شورا و شهرداری، آنگونه که باید و شاید در شهرداری تبریز نهادینه نشده تا از این بستر، گامی بلند در راستای اعتمادسازی متقابل میان شهروندان و شهرداری و نیز کاهش زمینه‌ها و بسترهای انحراف و فساد فراهم گردد.

در این میان و در راستای تحقق این هدف، انتشار عمومی اطلاعات قراردادهای کلان، انتشار عمومی اطلاعات پروانه‌های صادره در سطح شهر، انتشار اطلاعات مدیران و کارکنان به همراه اطلاعات سفرهای خارجی انجام‌شده در مجموعه شهرداری، انتشار استاندارد سند بودجه و گزارش عملکرد آن، انتشار عمومی پژوهش‌های انجام‌شده در شهرداری از جمله ضرورت‌ها و الزامات دستیابی و استقرار شهرداری شیشه‌ای و شهر الکترونیک می‌تواند به شمار آید.

در کنار این، انتشار طرح‌های جامع و تفضیلی، شرایط و مقررات صدور پروانه‌های ساختمانی، میزان و نحوه پرداخت عوارض، اعلام عمومی قوانین و مقررات شهرسازی و بسیاری دیگر از اطلاعات مربوط به بسترهای تعاملی شهروندان با شهرداری از جمله ضرورت‌هایی است که باید در بستر شهر و شهرداری الکترونیک مورد توجه قرار گیرد.

این هدف در صورت تحقق و نهادینه شدن کامل و در قالب طرح جامع و مصوب، خواهد توانست علاوه بر ایجاد شفافیت و اعتماد نزد شهروندان، زمینه‌های احتمالی فساد و انحراف را در بدنه مدیریت شهری فراهم کرده و به شفافیت واقعی و موثر بینجامد.

نگارنده: آرزو مبصر/سخنگوی شورای اسلامی شهرستان تبریز