در انتخابات شورای شهر تبریز به چه کسی رأی می‌دهید؟
در انتخابات شورای شهر تبریز به چه کسی رأی می‌دهید؟
با توجه به کثرت نامزدهای شورای شهر تبریز در انتخابات سال ۱۴۰۰، کاندیداهایی که در رسانه‌ها بیشتر مطرح شده‌اند در نظرسنجی گنجانده شده است.
در انتخابات شورای اسلامی شهر تبریز به چه کسانی رای می‌دهید؟ (حداکثر ۱۳ رای)