انتخاب تراکتور برای خطیبی گران تمام شد (عکس)
انتخاب تراکتور برای خطیبی گران تمام شد (عکس)
باشگاه آلومینیوم اراک رسول خطیبی را در کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال محکوم کرد.

به گزارش عصرتبریز، باشگاه آلومینیوم اراک که پس از جدایی رسول خطیبی و حضور او در تراکتور، شکایتی را علیه این سرمربی تقدیم کمیته تعیین وضعیت کرده بود، حالا با حکم این کمیته مواجه شده است.

بر اساس این حکم رسول خطیبی یک میلیارد تومان جریمه شده و همچنین رقم ۲۸ میلیون تومان نیز مازاد بر این رقم باید به آلومینیوم پرداخت شود.

علاوه بر او، حمیدرضا عبدالهی به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ نودوهشت میلیون یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان (باشگاه آلومینیوم) محکوم شده است.