پیاده‌راه امین و بازارچه صنایع دستی درب استانبول افتتاح شد
پیاده‌راه امین و بازارچه صنایع دستی درب استانبول افتتاح شد
در راستای حفظ و احیای هویت تاریخی و فرهنگی تبریز، دو پروژه عمرانی، رفاهی شهرداری منطقه ۸ تبریز با اعتبار ۱۸۰ میلیارد ریال عصر امروز به بهره‌برداری رسید.

به گزارش عصرتبریز، مسیر پیاده‌راه امین یکی از این پروژه‌ها است که با اتمام عملیات ایستگاه مترو، آزاد سازی و ایجاد پیاده‌راه در این مسیردر دستور کار شهرداری منطقه ۸ و سازمان قطار شهری قرار گرفته که با تکمیل سنگفرش، ایجاد فضای سبز در طول مسیر و نصب ایستگاه‌های اتوبوس، این پروژه مهم با ۹۸۰۰ متر مربع کف‌سازی و اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

در اجرای پروژه ساماندهی و بازگشایی پیاده‌راه امین، اولویت با عابرین پیاده بوده و بیشتر مسیرهای ترددی پیاده‌محور است.

دومین پروژه مورد افتتاح شهرداری منطقه ۸، بازارچه صنایع دستی درب استانبول است که در کنار درب تاریخی استانبول احداث شده و شامل ۶ باب مغازه عرضه صنایع دستی می‌باشد که در راستای حمایت و تقویت هنرهای صنایع دستی استان احداث شده و با استقرار اهالی هنر و فرهنگ بطور رسمی افتتاح شد.