اسدبیگی، استاندار تحول‌بخش
اسدبیگی، استاندار تحول‌بخش
آذربایجان‌شرقی در شرایط کنونی به مردانی نیاز دارد که توان درک موقعیت آذربایجان به عنوان هاب اقتصادی قفقاز مخصوصا قفقاز جنوبی و اروپای شرقی را داشته باشد.

به گزارش عصرتبریز، آذربایجان‌شرقی، علیرغم اینکه از ظرفیت‌های غنی منابع انسانی تحصیلکرده برخودار بوده و دارای مزیت‌های نسبی فراوان گردشگری، صنعتی، تجاری و کشاورزی بوده است اما این ظرفیت‌ها در سایه ضعف عملکرد مدیریت عالی استان از طریق رویکرد محافظه‌کارانه در سیاست‌گذاری‌ها نه تنها مانع تحولات و پیشرفت گردیده است بلکه سبب رشد چالش‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در سطح استان، خصوصا کلانشهر تبریز شده است.

در شرایطی که دولت انقلابی بر سر کار آمده است تا چالش‌های روزمره را برطرف کرده و راه پیشرفت و توانمندی را برای کشور فراهم نماید متاسفانه برخی محفل‌های گروهی در تلاشند تا اشخاصی بر مناصب مدیریت عالی استان قرار گیرند که نگاه شان به اعتدالیون و محافظه‌کاران نزدیک‌تر است و با حضور آنها در این موقعیت‌ها هیچ چشم‌انداز تحول بخشی برای آذربایجان‌شرقی و کلانشهر تبریز متصور نیست.

آذربایجان‌شرقی در شرایط کنونی به مردانی نیاز دارد که توان درک موقعیت آذربایجان به عنوان هاب اقتصادی قفقاز مخصوصا قفقاز جنوبی و اروپای شرقی را داشته باشد و از توان دیپلماتیک برای رایزنی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در رابطه با کشورهای همسایه و وزارت خانه های پایتخت را داشته باشد آذربایجان‌شرقی به استانداری نیاز دارد که وزن اجتماعی و سیاسی‌اش بگونه‌ای باشد که بتواند مطالبات استان را بر روی میز وزراء قرار داده و آنها را مجاب به پاسخگویی در این حوزه بنماید.

آذربایجان‌شرقی به استانداری نیاز دارد که نه تنها مسائل ساده سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی را از حالت امنیتی خارج کرده و آنها را در روندهای عادی رسیدگی به امور قرار دهد بلکه حتی مسائل امنیتی مهم منطقه را از تهدیدها تبدیل به فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اشتغال، همکاری‌های اقتصاوی و اجتماعی بنماید.

در بین افرادی که برای سمت استانداری آذربایجان‌شرقی در گوشه و کنار مطرح می شود نام «محمدرضا اسد بیگی» در این قامت جای می‌گیرد اسدبیگی در هشت سال دفاع مقدس، سوریه، قفقاز و… از آزمون‌های فکری، اجرایی و عملیاتی بیرون آمده است و در حال حاضر نیز در زمینه پیشبرد اقتدار انقلاب اسلامی در منطقه و جهان مشاور امین فرماندهان عالی‌رتبه انقلاب اسلامی است.

چشم‌پوشی بر این سطح از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های شخصیتی ایشان، در واقع چشم‌پوشی از تحول و پیشرفت در آذربایجان‌شرقی است امید است که نمایندگان شهرستان‌های آذربایجان‌شرقی از وجود این شخصیت تحول‌بخش غافل نگردیده و با حمایت‌های خود مشوق پذیرش این مسئولیت حساس و سنگین توسط اسدبیگی شوند مردم آذربایجان‌شرقی مانند دیگر مردم ایران در میان چالش‌های بوجود آمده گریبانگیر شده‌اند و دیگر مجالی برای واگذاری مدیریت استان به اشخاص دارای تجربه‌های پرخطا نیست مردم آذربایجان نیز باید حضور اسدبیگی در موقعیت استانداری آذربایجان‌شرقی بعنوان مطالبه جدی خود از نمایندگان بخواهند.