شهرداری برنامه‌ی جامع ساماندهی نیروی انسانی ارائه کند
شهرداری برنامه‌ی جامع ساماندهی نیروی انسانی ارائه کند
عضو شورای شهر تبریز گفت: برای پایان دادن به بی‌انضباطی در جذب نیرو، شهرداری برنامه‌ی جامع ساماندهی نیروی انسانی را ارائه کند.

به گزارش عصرتبریز، روح‌الله رشیدی در جلسه‌ی شورای شهر تبریز گفت: صورت مسئله‌ی ما در موضوع نیروی انسانی شهرداری، عبارت است از «بی‌ضابطگی»، «بی‌انضباطی» و «عملکرد سلیقه‌ای». آفت‌های این وضعیت هم خودش را در نارضایتی موجود نشان داده است.

وی افزود: شورای شهر به عنوان نهاد سیاستگذار، باید به دنبال حل ریشه‌ای این مسئله باشد. حل ریشه‌ای یعنی ضابطه‌مند کردن ورود نیرو به شهرداری. بنابراین همزمان با تدابیر موردی و بررسی مسائل ماه‌های اخیر در حوزه‌ی جذب‌ نیرو، لازم است از شهرداری بخواهیم برنامه‌ی جامع ساماندهی نیروی انسانی را به شورا ارائه دهد.

عضو شورای شهر تبریز گفت: منتها برای ایجاد آرامش و تمرکز در مجموعه‌ی شهرداری و جلوگیری از گسترده شدن دامنه‌ی مسئله، ابتدا دو فوریتِ طرح «انسداد موقت ورود نیرو به شهرداری تبریز» را پیشنهاد کردیم. قید «موقت» را هم مشروط به ارائه‌ی برنامه‌ی جامع ساماندهی از سوی شهرداری کردیم. یعنی شهرداری ظرف یک‌ماه برنامه‌ی اجرایی خود را برای نحوه‌ی جذب و بکارگیری نیروها ارائه کند تا انسداد، برداشته شود.

گفتنی است، یک فوریتِ این طرح تصویب شد و طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و نظارت و تحقیق، رفت.