بندهای عجیب قرارداد کنستانت با تراکتور
بندهای عجیب قرارداد کنستانت با تراکتور
فردی به عنوان مدیر باشگاه تراکتور با کنستانت قرارداد بسته که سمتی در این باشگاه نداشته است.

به گزارش عصرتبریز، پنجره بسته نقل و انتقالاتی مشکل بزرگی است که باشگاه تراکتور هنوز موفق به حل آن نشده و در فاصله چند هفته به شروع فصل جدید بازیکنان جدید این باشگاه موفق به ثبت رسمی قراردادهای خود نشده اند. یکی از بازیکنانی که به خاطر شکایت او، پنجره نقل و انتقالاتی تراکتور بسته شده، کوین کنستانت است.

کنستانت که دو فصل پیش به عنوان بمب نقل و انتقالاتی تراکتور به این تیم ملحق شد بدون انجام حتی یک بازی تبریزرا ترک کرد؛ باشگاه تراکتور در حالی با این بازیکن قرارداد بست که او یک بیماری زمینه ای داشت؛ بیماری که به دلیل سهل انگاری باشگاه تبریزی و نگرفتن تست پزشکی سرپوشیده ماند. کنستانت اما با وجود اینکه این شرایط، سال گذشته تراکتور را به پرداخت ۸۲۰ هزار دلار محکوم کرد و حالا یک سال بعد، علاوه بر این رقم، سود سالیانه خود را هم از باشگاه تراکتور خواهد گرفت.

در چنین شرایطی بود که چندی پیش قرارداد این بازیکن با تراکتور در رسانه ها منتشر شد؛ قراردادی که بندهای عجیبی داشت. در برنامه شب گذشته فوتبال برتر نیز به به این قرارداد و بندهای عجیبش پرداخته شد که در همان شروع آن، نامی به چشم می خورد که خود را مدیر باشگاه قلمداد و به عنوان مذاکره کننده با کنستانت این قرارداد را به امضا رسانده بود؛ این فرد اما هیچ سمت رسمی در باشگاه تراکتور نداشت.

در این قرارداد، مبلغ توافق سال اول ۲۰۰ هزار یورو تعیین شده است. در صورت توافق برای تمدید در سال های دوم و سوم، این مبلغ به ترتیب به ۴۰۰ هزار یورو و ۵۰۰ هزار یورو افزایش می یافت.

همان گونه که اشاره شد در آن مقطع مدیر باشگاه تراکتور مشخص بود که چه کسی است اما این که چرا فردی دیگر خود را مدیر باشگاه جا زده و این قرارداد را با کنستانت به امضا رسانده بسیار عجیب  است. به ادعای مجری برنامه فوتبال برتر با مدیر وقت باشگاه تراکتور در این خصوص صحبت شد که او حتی در جریان قرارداد با کنستانت نبوده است!