یاد فرزاد کاپیتان و تی‌تی‌های فقید زنده شد (عکس)
یاد فرزاد کاپیتان و تی‌تی‌های فقید زنده شد (عکس)
باشگاه تراکتور تبریز در ورزشگاه خانگی خود تصاویر هواداران فقید خود را روی سکوهای ورزشگاه نصب کرد.

به گزارش عصرتبریز، باشگاه تراکتور پیش از شروع بازی امروز مقابل صنعت نفت آبادان حرکتی پسندیده به یاد هواداران فقید خود انجام داد.

باشگاه تراکتور به یاد هواداران فقید خود امروز در ورزشگاه شهید سلمیانی بنرهای منقش به تصاویر آن‌ها را نصب کرده است؛ هوادارانی که در یک ماه گذشته دارفانی را وداع گفته‌اند.

هم‌چنین پیش از شروع مسابقه تراکتور و صنعت، مراسم یادبودی برای چهار هوادار فقید تیم فوتبال تراکتور در ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز برگزار شد.