سومین فراخوان شهرداری تبریز برای واگذاری مدیریت پناهگاه حیوانات شهری
سومین فراخوان شهرداری تبریز برای واگذاری مدیریت پناهگاه حیوانات شهری
شهرداری تبریز سومین فراخوان تفاهم نامه همکاری برای واگذاری مدیریت اجرایی داخل پناهگاه حیوانات شهری تبریز را منتشر کرد.

به گزارش عصرتبریز، بر اساس این فراخوان شهرداری تبریز مدیریت داخلی امورات اجرایی داخل پناهگاه حیوانات شهری را از طریق عقد تفاهم نامه همکاری به شرکت های فعال در این زمینه یا سازمان های رسمی مردم نهاد با عنوان انجمن حمایت از حیوانات واکذار می کند.

متن کامل فراخوان شهرداری تبریز در خصوص واگذاری مدیریت امورات اجرایی داخل پناهگاه حیوانات شهری شهرداری تبریز بدین شرح است:
بسمه تعالی)
شهرداری کلانشهر تبریز در نظر دارد واگذاری مدیریت امورات اجرائی داخل پناهگاه حیوانات شهری شهرداری کلانشهر تبریز را در راستای جمع آوری، ساماندهی، امداد، تیمار و استقرار سگ های بلا صاحب محدوده کلانشهر تبریز، از طریق عقد تفاهم نامه همکاری به شرکت های فعال در این زمینه یا سازمان های رسمی مردم نهاد با عنوان انجمن حمایت از حیوانات با شرایط ذیل واگذار نماید:
۱-تحویل گرفتن محل پناهگاه حیوانات شهری احداثی شهرداری کلانشهر تبریز
۲- جمع آوری سگ های بلاصاحب از حوزه استحفاظی شهرداری تبریز بصورت مستمر
۳- انتقال سگ های بلاصاحب جمع آوری شده ماده به بیمارستان دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی جهت عقیم سازی و سگ های نر و توله ها پس از کنترل توسط دامپزشک متخصص به محل پناهگاه حیوانات شهری
۴- انتقال سگ های ماده پس از عقیم شدن به محل پناهگاه حیوانات شهری
۵- واکسیناسیون(هاری و سایر بیماری های واگیر) و انگل تراپی سگ های بلاصاحب جمع آوری شده
۶- تغذیه، تیمار و امداد سگ های بلاصاحب پناهگاه حیوانات شهری و رسیدگی به بهداشت محیط و حیوانات موجود
۷- صدور کارت و کنترل تردد عوامل اجرائی پناهگاه حیوانات شهری
۸- مدت تفاهم نامه از زمان انعقاد به مدت ۵ سال شمسی می باشد.

شرکت ها یا سازمان های مذکور در صورت تمایل به همکاری با شرایط فوق الذکر، لازم است موافقت خود را کتبا به انضمام مدارک مستدل مربوطه تا آخر وقت اداری مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ به دبیرخانه حوزه معاونت خدمات شهری و اجرائی شهرداری کلانشهر تبریز تحویل و رسید مربوطه را اخذ فرمایند.