هوای تبریز از وضعیت ناسالم خارج شد
هوای تبریز از وضعیت ناسالم خارج شد
هوای شهر تبریز بعد از 9 روز ناسالم بودن به وضعیت قابل قبول بازگشت.

به گزارش عصرتبریز، مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان اعلام کرد: میانگین ۲۴ ساعت گذشته شاخص آلودگی هوای امروز تبریز از ساعت ۹ دیروز تا ۹ امروز براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۶۳ است و در وضعیت «قابل قبول» قرار دارد.

هوای تبریز از روز یکشنبه پنجم دی ماه از وضع سالم خارج شده بود.

شاخص آلودگی از صفر تا ۵۰ هوای پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰ سالم، از ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس است و از ۱۵۰ تا ۲۰۰ نیز بیانگر ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌ها است و شاخص آلودگی بیش از ۲۰۰ نیز وضعیت بحرانی آلودگی هوا را نشان می‌دهد.