مسمومیت تنفسی ۱۵ نفر در استخر پتروشیمی تبریز
مسمومیت تنفسی ۱۵ نفر در استخر پتروشیمی تبریز
۱۵ زن ساعتی پیش در استخر پتروشیمی تبریز دچار گازگرفتگی شدند.

به گزارش عصرتبریز، رئیس اورژانس آذربایجان شرقی گفت: ۱۱ نفر از حادثه دیدگان به بیمارستانهای امام رضا(ع)، سجاد، سینا و ارتش تبریز منتقل و ۴ نفر هم سرپایی مداوا شدند.

علت این حادثه در دست بررسی است اما کارشناسان اورژانس مسمومیت این افراد با مونوکسیدکربن را محتمل می دانند.

حال عمومی این افراد مساعد گزارش شده است.