بخش عمده دعاوی حقوقی، ناشی از فقدان اسناد رسمی است
بخش عمده دعاوی حقوقی، ناشی از فقدان اسناد رسمی است
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: بخش عمده دعاوی حقوقی، ناشی از فقدان اسناد رسمی بوده و ادعای حق و اثبات مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی، زمان گیر است.

به گزارش عصرتبریز، موسی خلیل اللهی در دیدار مردمی در تبریز افزود: هرچند پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی و قضایی بهترین راهکار برای کاهش دغدغه های مردم است، اما کسی که حقی از او ضایع شده، اگر بتواند به راحتی حقوق خود را پیگیری و مطالبه کند، امنیت خاطر بیشتری خواهد داشت.

وی با اشاره به اجرای قانون جامع حدنگار در استان که لازمه صدور اسناد رسمی است اظهار داشت: بخش عمده دعاوی حقوقی، ناشی از فقدان اسناد رسمی است و ادعای حق و اثبات مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی، زمان گیر بوده و از علل اطاله دادرسی است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان این که کاهش مشکلات مربوط به اسناد مالکیت از اولویت های دستگاه قضاست گفت: در راستای اجرای قانون جامع حدنگار، اقداماتی در استان انجام شده که عملکرد استان در این خصوص قابل قبول است و با اجرای کامل آن بخش زیادی از مشکلات موجود حل خواهد شد.

در این دیدار رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی به مشکلات حقوقی و قضایی ۵۷ نفر از مردم استان به صورت چهره به چهره رسیدگی کرد.