مدارس برخی مناطق آذربایجان شرقی تعطیل شد
مدارس برخی مناطق آذربایجان شرقی تعطیل شد
سرمای هوا و بارش برف و کولاک مدارس برخی مناطق آذربایجان شرقی را فردا به تعطیلی کشاند.

به گزارش عصرتبریز، اداره کل آموزش و پرورش استان اعلام کرد: به علت بارش برف کولاک و برودت شدید هوا فردا شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰:

در خداآفرین
مدارس ابتدایی روستایی شیفت صبح و بعدازظهر تعطیل و مدارس ابتدایی شهری شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

در اهر
کلیه مدارس روستایی شیفت صبح و بعدازظهر تعطیل خواهد بود اما آموزشها تعطیل نبوده و از طریق فضای مجازی پیگیری خواهد شد.

در صوفیان
کلیه مدارس شهری و روستایی شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

در مرند
مدارس استثنائی و پیش دبستانی شهری و مدارس ابتدایی روستایی و همچنین مدارس متوسطه دوره اول و دوم در مسیرهای (میاب، کوه کمر، ارلان، یکانات و مسیر النجق، دویجان) در شیفت صبح تعطیل خواهد بود.

در ورزقان
کلیه مدارس شهری و روستایی شیفت صبح و بعدازظهر تعطیل خواهد بود و آموزشها تعطیل نبوده و از طریق فضای مجازی پیگیری خواهد شد.

تعطیل و تاخیر شامل امتحانات نهایی و هماهنگ استانی نبوده و این آزمونها در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

در کاغذکنان و خاروانا
کلیه مدارس شهری و روستایی شیفت صبح و بعد ظهر تعطیل خواهد بود.

در بخش مرکزی کلیبر
کلیه مدارس شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل خواهد بود.
آموزشها تعطیل نبوده و از طریق فضای مجازی پیگیری خواهد شد.
تعطیل و تاخیر شامل امتحانات نهایی و هماهنگ استانی نبوده و این آزمونها در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

در بخش مرکزی کلیبر
کلیه مدارس روستایی شیفت صبح تعطیل خواهد بود.
آموزشها تعطیل نبوده و از طریق فضای مجازی پیگیری خواهد شد.
تعطیل و تاخیر شامل امتحانات نهایی و هماهنگ استانی نبوده و این آزمونها در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

در جلفا
بخش سیه رود کلیه مدارس شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل و در شهر جلفا مدارس استثنائی و پیش دبستانی تعطیل خواهد بود.
آموزشها تعطیل نبوده و از طریق فضای مجازی پیگیری خواهد شد.
تعطیل و تاخیر شامل امتحانات نهایی و هماهنگ استانی نبوده و این آزمونها در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

در هشترود
کلیه مدارس شهری و روستایی شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.
آموزشها تعطیل نبوده و از طریق فضای مجازی پیگیری خواهد شد. تعطیل و تاخیر شامل امتحانات نهایی و هماهنگ استانی نبوده و این آزمونها در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

در نواحی پنجگانه تبریز

مدارس استثنائی، پیش دبستانی شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

 

در خواجه

کلیه مدارس شهری و روستایی شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

 

در خسروشاه

مدارس استثنائی، پیش دبستانی شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

تعطیل و تاخیر شامل امتحانات نهایی و هماهنگ استانی نیست و این آزمونها در موعد مقرر برگزار خواهد شد.