تماشاگرنما با پرتاب سنگ این اتفاق را رقم زدند
تماشاگرنما با پرتاب سنگ این اتفاق را رقم زدند
رئیس هیئت فوتبال آذربایجان شرقی در خصوص حاشیه بازی تراکتور و پرسپولیس گفت: متأسفانه انگار برخی‌ برای تماشای بازی به ورزشگاه نیامده بودند و تعدادی تماشاگرنما با پرتاب سنگ این اتفاق را رقم زدند.

به گزارش عصرتبریز، ششگلانی اظهار داشت: ۳۰ هزار بلیت برای بازی تراکتور و پرسپولیس فروخته شده بود اما متأسفانه هواداران قبل از بازی هجوم آورده و نتوانسته بودند جلوی ورود هواداران به ورزشگاه را بگیرند.

وی افزود: مشکل از همین جا هم شروع شد، اما چاره‌ای نبود و نمی‌توانستند جلوی هجوم هواداران را بگیرند. متأسفانه انگار برخی‌ برای تماشای بازی به ورزشگاه نیامده بودند و تعدادی تماشاگرنما با پرتاب سنگ این اتفاق را رقم زدند.

زرگر، کارشناس داوری هم در این خصوص گفت: پرونده بازی به کمیته انضباطی خواهد رفت اما تصمیم‌گیری درباره آن به گزارش داور و ناظر بازی بستگی دارد. گزارش عوامل اجرایی وضعیت بازی را روشن خواهد کرد.