انتقال حساب شرکت های بزرگ مستقر در استان به بانک های استانی پس از چند دهه
انتقال حساب شرکت های بزرگ مستقر در استان به بانک های استانی پس از چند دهه
حساب شرکت های بزرگ مستقر در استان، از بانکهای پایتخت به بانک های استانی منتقل می شود.

به گزارش عصرتبریز، پس از درخواست و پیگیری های عابدین خُرّم استاندار آذربایجان شرقی از رییس بانک مرکزی در تبریز، انتقال حساب شرکت های بزرگ مستقر در استان، از بانکهای پایتخت به بانک های استانی پس از چندین سال تصویب شد.

این اقدام می تواند گردش حساب مالی استان را افزایش داده و گامی مهم در جهت رشد اقتصادی استان باشد.