کشف لایه‌های تاریخی درپی عملیات عمرانی در تبریز
کشف لایه‌های تاریخی درپی عملیات عمرانی در تبریز
بخشی از تاریخ مدفون تبریز در یک عملیات عمرانی در راسته کوچه از دل خاک سر برآورد.

به گزارش عصرتبریز، به دنبال انجام عملیات عمرانی توسط شهرداری در راسته کوچه تبریز، لایه هایی تاریخی کشف شد.

مدیر پایگاه جهانی بازار تاریخی تبریز در این خصوص گفت: بررسی کارشناسان حوزه باستان شناسی، حاکی از وجود لایه های تاریخی در محدوده بازار تبریز است .

حسین اسماعیلی با اشاره به گود برداری در عملیات عمرانی در محدوده بازار تاریخی تبریز افزود: پروانه اجرای این عملیات بدون مجوز و استعلام از میراث فرهنگی انجام شده است.

وی ادامه داد: با وجود ارسال نامه به شهرداری عملیات عمرانی ادامه دارد و جهت توقف آن پس از صورت جلسه کلانتری، موضوع به دادستانی ارجاع شده تا دستورات لازم اتخاذ گردد.

حفاری های غیر اصولی و غیر کارشناسی در محوطه های تاریخی تبریز، مخصوصا مرکز شهر، موجب بی توجهی و از بین رفتن بخش عمده ای از تاریخ شهر تبریز می شود.

تمدن زیرزمینی تبریز بارها نقل محافل تاریخی و علاقمندان به تاریخ گذشته تبریز بوده است. تونل یا گذرگاه های زیرزمینی یا همان (گئچک یولو) یکی از این آثار مغفول در دل تبریز است که درباره آنها فقط در کتابها خوانده ایم.

بهروز خاماچی معلم تاریخ دبیرستان های تبریز، در کتاب «شهر من تبریز» می نویسد: در زیر زمین تبریز تونل و نقب و گذرگاهی وجود دارد که از سه نقطه حاشیه و حومه شهر راه های زیر زمینی طوری احداث شده که از زیر ساختمان ارک گذشته و به سوی آجی چای ادامه می یابد.

جای جای تبریز و مخصوصا نقاط تاریخی آن می تواند تاریخ این شهر را در دل خود داشته باشد. قبرستان ها و بقعه هایی که از بین رفته و جای آنها را ساختمان های جدید و یا پارکها گرفته اند، یا تونل ها و گذرگاه هایی که اشاراتی به آنها در کتابهای تاریخ معاصر شده است. آنچه که در این میان مهم است، توقف هر گونه حفاری غیر اصولی و حفظ میراث تاریخی کهن شهر تبریز است که پس از سالیان سال بی توجهی، خود سر از خاک برآورده و هویت شهر را نمایان ساخته است.