انتصاب سرپرست سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز
انتصاب سرپرست سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز
با حکمی از سوی یعقوب هوشیار، یعقوب وحیدکیا با حفظ سمت قبلی خود، به عنوان سرپرست سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز منصوب شد.

به گزارش عصرتبریز، وحیدکیا هم اکنون معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تبریز است که با توجه به ادغام سازمان قطار شهری و شرکت بهره برداری مترو و تشکیل سازمان حمل و نقل ریلی، اکنون سکان دار این سازمان نیز شد.

شهرداری منطقه ۳ و مدیرعاملی شرکت بهره برداری قطار شهری از دیگر سوابق یعقوب وحیدکیا است.

پیش از مصطفوی مولوی مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز بود.