توضیح دوباره شهرداری تبریز در خصوص پروژه ترافیکی کرکج
توضیح دوباره شهرداری تبریز در خصوص پروژه ترافیکی کرکج
در پی ایجاد راه‌بندان در مسیر جاده تهران توسط برخی از شهروندان، شهرداری تبریز در خصوص آخرین وضعیت پروژه ترافیکی کرکج که منجر به حل مشکل چندساله این محله خواهد شد، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش عصرتبریز، این پروژه که در محدوده شهرداری منطقه ۵ واقع شده است به صورت دوربرگردان  با هدف تسهیل ترافیک و عبور و مرور برای اهالی کرکج احداث می شود.

ایجاد دسترسی مناسب به بدنه بافت صنعتی موجود در آن منطقه از دیگر اهداف پروژه است که به کارفرمایی شهرداری منطقه ۵ و توسط سازمان عمران در حال اجرا است.

جابجایی تیرهای برق در ضلع جنوبی پروژه، اخذ مجوز ترافیکی، تعیین تکلیف تاسیسات زیرزمینی موجود در محل فونداسیون پایه‌ها و برداشتن معارضان پروژه شامل ساختمان ترانس برق، ساختمان‌های تملک نشده و همچنین جابجایی درختان موجود در محل پروژه از جمله فعالیت‌هایی است که در این پروژه انجام شده است.

این پروژه طبق زمانبندی اجرا و قابل بهره‌برداری خواهد بود.