تصاویر/مرگ دریاچه ارومیه
تصاویر/مرگ دریاچه ارومیه
عکس‌های هوایی همشهری از دریاچه ارومیه نشان می‌دهد این دریاچه دیگر عمقی ندارد و بستر آن به‌راحتی دیده می‌شود.

به گزارش عصرتبریز، تصاویر جدیدی که عکاس همشهری در روزهای اخیر ثبت کرده است، نشان می‌دهد دریاچه ارومیه با روزهای باشکوهی که بیش‌ از ۳۰میلیارد مترمکعب آب داشت فاصله زیادی دارد. این فاصله را پهنه‌های وسیع از نمک پر کرده است. دیگر حتی از آن بستر لجن‌گرفته ساحل دریاچه هم خبری نیست و تا چشم کار می‌کند نمک است.

عکس‌های هوایی عکاس همشهری از دریاچه ارومیه که ۲ روز قبل گرفته شده است نشان می‌دهد این دریاچه دیگر عمق چندانی ندارد؛ کف بستر دریاچه که در ۵۰سال اخیر شاهد عمق ۷.۸متری نیز بود، حالا به راحتی دیده می‌شود.

 

دریاچه ارومیه