عجیب ترین آگهی گمشده تاریخ ایران (+عکس)
عجیب ترین آگهی گمشده تاریخ ایران (+عکس)

عصر تبریز: در پی گمشدن یک دکل نفتی تصویر آگهی این گمشده در شبکه های اجتماعی در حال چرخش است.

۲۹۴۰۰_۷۱۳

عصر تبریز: در پی گمشدن یک دکل نفتی تصویر آگهی این گمشده در شبکه های اجتماعی در حال چرخش است.