افسار حواشی را در تهران بکشید
افسار حواشی را در تهران بکشید
مدعیان همیشگی فوتبال ایران، این بار بی امنیتی در شهرهایی را سیبل قرار داده اند که بیشترین نقش را در امنیت کشور داشته و هنوز هم دارند.

عصرتبریز – جهانبخش احمدیان: مدیرعامل تیم دولتی تهران در مصاحبه با یکی از سایت ها گفته است که امنیت ما را در تبریز و اصفهان تأمین کنید! عرب همچنین خواسته است که کمیته انضباطی هر چه سریعتر حکم (محرومیت تماشاگران) تراکتور را نیز صادر کند.

روزگاری عجیبی است، جای مظلوم و ظالم عوض شده و مدعیان همیشگی فوتبال ایران، این بار بی امنیتی در شهرهایی را سیبل قرار داده اند که بیشترین نقش را در امنیت کشور داشته و هنوز هم دارند.

اگر امروز این فرد و یا افراد دیگری با خیال راحت در تهران نشسته و بیانیه بی امنیتی در شهرهای تبریز و اصفهان صادر می کنند، اگر امروز این فرد و دار و دسته حاشیه ساز و مهندس فوتبال ایران، از هیچ تهمت و انگی نسبت به غیر تهرانی ها ترس و ابایی ندارند، تنها یک دلیل دارد و آن جانفشانی تبریز و اصفهان و اهواز و دیگر شهرها در جنگی نابرابر بود تا امثال این فرد زیر چتر صدام و ایادی آن نباشند!

جای دوری نرویم و همین تاریخ ۳۰، ۴۰ سال پیش را ببینیم که اگر نبودند امثال باکری ها و همت ها، زین الدین ها، این فرد به این راحتی نمی توانست افاضه فضل کنند. امنیتی که امثال این فرد دارند، مرهون تبریز و اصفهان و اهواز است.
در دیگر سو، اینها با این ادعای بی معنی، در صدد امنیتی کردن بازی روز چهارشنبه تراکتور و پرسپولیس در تبریز و ایجاد حساسیت کاذب نسبت به یک بازی فوتبال هستند. چنین القاهای بی معنی و به دور از اخلاق، قطع به یقین پیش زمینه ذهنی در هوادار ایجاد خواهد کرد که مثلا قرار است در تبریز یا اصفهان چه اتفاق خاصی بیافتد که اینچنین مورد حمله قرار می گیرد.

مدیرعامل پرسپولیس چرا افسار حواشی را در استادیوم آزادی نمی کشد و لیدرهای حاشیه ساز و هواداران بی اخلاق خود را مورد خطاب قرار نمی دهد. به جای این کار ژست مظلوم گرفته و داد بی امنیتی در تبریز و اصفهان را دارد.
یکی نیست بگوید: مگر در استادیوم آزادی چه کرده اید که این چنین ترس حضور در تبریز و اصفهان را دارید؟ هر آنچه کاشته اید همان را درو خواهید کرد، حالا شاید فرهنگ بالای تبریز و اصفهان مدارای شما را بکند و اندکی مهمان نوازی یادتان بدهد.

آنچه که در تبریز انتظار شما را می کشد، جهنم یادگار امام است، یا این تفاوت که اینجا فقط تراکتور و آذربایجان تشویق خواهند شد. حالا شاید به قول فراز کمالوند، کنش های شما در استادیوم آزادی، واکنش هایی در قالب چند شعار داشته باشد، آن هم در محکومیت ضد فوتبال و بی اخلاقی های که در استادیوم آزادی شکل گرفته است.

شما که هزاران جام و مسابقه را فدای یک تار موی بازیکن خود می کنید، بایستی بدانید که هزاران باشگاه مثل پرسپولیس با تمامی ارکان آن، فدای یک تار موی هوادار تراکتور هستند.

با یک اعتراف ساده و اذعان به بی اخلاقی در استادیوم آزادی و محکومیت شعارهای نژادپرستانه داده شده در آن بازی، به راحتی می توان از تنش های موجود در فوتبال ایران کاست و دست مهربانی و برادری به سوی هموطنان دراز کرد. همین الفاظ بی ربط و دفاع نابجا از ناهنجاری های استادیوم آزادی کافیست تا هوادار تراکتور و سپاهان نیز آماده مقابله به مثل باشند.

وقتی انتظار محرومیت هواداری را می کشید و با تخطئه کمیته انضباطی در صدد تحریم فوتبال دوستان آذربایجانی هستید، مطمئن باشید واکنش متقابل این هوادار را خواهید دید

در نهایت اگر فردی فوتبالی، ورزشی و یا مدیری کاربلد بالای سر تیم های دولتی باشد، بایستی آسیب شناسی کند و کنش های هواداران پرسپولیس را بررسی کرده و سپس به نقد واکنش ها بپردازد. دفاع بد از اعمال ننگین هواداران سرخابی در استادیوم آزادی، تنها بر تنش های موجود در سکوهای ورزشگاه ها خواهد افزود.