ریشه‌کنی بی‌سوادی نیازمند تلاش همه دستگاه‌هاست
ریشه‌کنی بی‌سوادی نیازمند تلاش همه دستگاه‌هاست
عجب‌شیر - فرماندار عجب‌شیر خواستار همکاری همه ادارات شهرستان برای ریشه‌کنی بی‌سوادی شد و گفت: همه دستگاه‌ها باید برای رفع بی‌سوادی و شتاب بخشی به برنامه‌های سوادآموزی مشارکت کنند.

به گزارش عصرتبریز، عادل اصغرپور روز سه‌شنبه در جلسه ستاد پشتیبانی نهضت سوادآموزی شهرستان عجب‌شیر افزود: به منظور ریشه‌کن کردن بی‌سوادی در این شهرستان در سال تحصیلی گذشته، جذب و آموزش ۱۸۶ نفر از بی سوادان هدف‌گذاری شد که از این تعداد تاکنون ۸۰درصد جذب و باسواد شده‌اند.

وی با بیان اینکه گروه سنی باسوادی در نهضت سوادآموزی بین ۱۰ تا ۴۹ سال است، گفت: در سال تحصیلی ۹۸-۹۹ سهمیه جذب و آموزش ۲۶۰ نفر هدف‌گذاری شده است که تمامی اعضای ستاد جهت شناسایی افراد بی‌سواد و معرفی آنها برای آموزش به نهضت سوادآموزی باید همکاری کنند.

اصغرپور گفت: دولت توجه ویژه‌ای به رفع مشکل بی‌سوادی دارد چراکه با رفع بی‌سوادی، بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی نیز به خودی خود رفع خواهد شد.

وی با بیان اینکه افراد بیسواد افرادی آسیب‌رسان یا آسیب‌پذیر محسوب می‌شوند، اظهار داشت: آموزش افراد بی‌سواد نیازمند صبر و سعی بیشتر است و مسئولان باید بیش از پیش برای ریشه‌کن کرن بی‌سوادی تلاش کنند.

فرماندار عجب‌شیر با اشاره به همکاری و همراهی گروه‌های مختلف به ویژه مدیران مدارس و دانش‌آموزان در زمینه سواد آموزی، یادآور شد: با شناسایی والدین بی ‌سواد از طریق دانش ‌آموزان و تشویق آن‌ها به تحصیل، می ‌توان در مسیر ریشه‌کن کردن بی ‌سوادی در شهرستان گام برداشت.