راه اندازی پارک بانوان و خانه امن برای زنان در تبریز
راه اندازی پارک بانوان و خانه امن برای زنان در تبریز
نائب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز از آماده سازی مقدمات راه اندازی خانه امن برای زنان در منطقه هفت تبریز خبر داد.

به گزارش عصرتبریز، سونیا اندیش صبح امروز چهارشنبه در بازدید از پروژه های در حال اجرای شهرداری منطقه ۷ تبریز، از روند اجرایی باغ- پارک بانوان و خانه امن برای زنان بازدید به عمل آورد.

اندیش در این بازدید ضمن تقدیر از تلاش های پورخردمند، شهردار جدید منطقه ۷ تبریز توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی را از اصلی ترین وظایف مدیرت شهری دانسته و راه اندازی باغ-پارک بانوان و خانه امن در ناحیه جنوب غرب تبریز را گامی مهم در راستای بهبود شرایط زیست و کاهش آسیب های اجتماعی عنوان کرد.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز در حاشیه این بازدید گفت: راه اندازی خانه های امن و گرم خانه ها از اقدامات مهم و ارزشمندی است که مدیریت شهری در همراهی با سایر ارگان های مرتبط باید مورد توجه جدی قرار دهد تا بتوانیم تا حدودی آسیب ها و مخاطرات اجتماعی را کنترل و کاهش دهیم.

وی افزود: وجود گرم خانه ها و خانه های امن از ضروریت های امروز شهرها است که می تواند ملجا و پناهی برای زنان و دختران در معرض خشونت در جامعه باشد.