مدیر روابط عمومی شورای شهر تبریز منصوب شد
مدیر روابط عمومی شورای شهر تبریز منصوب شد
طی حکمی از سوی رئیس شورای اسلامی شهر تبریز، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی کلانشهر تبریز منصوب شد.

به گزارش عصرتبریز به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز، جمال بیک زاده، حکم مسئولیت خود را به عنوان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تبریز، از رئیس شورای اسلامی شهر تبریز دریافت کرد.

وی پیش از این به عنوان سرپرست روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز منصوب شده بود.