مسامحه با متخلفان عامل ایجاد حاشیه‌نشینی است
مسامحه با متخلفان عامل ایجاد حاشیه‌نشینی است
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تبریز گفت: مسامحه با متخلفان در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز عامل ایجاد پدیده حاشیه نشینی است.

به گزارش عصرتبریز، فریدون بابایی‌اقدم امروز در جریان بررسی لایحه گزارش کمیسیون شهرسازی و معماری در خصوص برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز و افراد سودجو در سطح شهر در دستور کار شورای اسلامی شهر تبریز اظهار داشت: با وجود ماده قانون‌های مختلف در خصوص نظارت شهرداری تبریز در خصوص ساخت و سازها، اصلی‌ترین دغدغه موجود در این زمینه عدم نظارت صحیح بر تعداد ساخت و سازهای مجاز و غیرمجاز در سطح شهر است.

‎وی افزود: در صدد این هستیم که راهکاری برای حل این معضلات پیدا کنیم.

‎رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تبریز در این خصوص گفت: کمیسیون معماری و شهرسازی در یازده بند و در ۲۳ ناحیه مصمم به اجرای برخی اقدامات است.

‎عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: از آنجا که بدنه شهرداری در این خصوص توانمند نیست، مد نظر است آموزش‌های لازم برای کسانی که در این مناطق مستقر می‌شوند ارائه شود.

‎بابایی‌اقدم ادامه داد: در فهرست بهای خدمات، مقرر شده است که گزارش تخلفات مشاهده شده توسط افرادی که در محلات در حال نظافت هستند انجام شود که متاسفانه این اقدام به ندرت صورت می‌گیرد.

‎وی در ادامه با اشاره به اینکه در یکی از مناطق شهر تبریز  ساخت و سازهای غیرمجاز و اصولی صورت گرفته بود، گفت: با پیگیری‌های بسیاری که صورت گرفت بر اساس رای کمیسیون ماده ۱۰۰ رای به قلع بنا صادر شد.

‎بابایی‌اقدم اظهار داشت: بر این اساس پیشنهاد می‌کنم که مقرر شود تا ماهانه یکی از ساختمان‌ها غیرمجاز در مناطق دهگانه شهر قلع شود که درس عبرتی باشد برای کسانی که با این روش شهر را از نظم و نظام شهرسازی خارج می‌کنند.

وی افزود: پیشنهاد می‌کنم این موضوع به عنوان مصوبه وارد صحن شود و مورد تصویب اعضا شورا قرار گیرد.

‎این عضو شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه باید کار گروه تخصصی و نظارت بر شهرسازی تشکیل شود، گفت: در مواردی که انضباط توسط مسئولان امر رعایت نشود این کمیته با نظارت بر فعالیت مسئولان مقابل اجرای هر اقدام غیرقانونی گرفته شود.

‎وی ادامه داد: احداث معاونت «پایش ساخت و سازها» که تلفیقی از معاونت شهرسازی و خدمات است از جمله دیگر پیشنهادات کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تبریز است.

‎بابایی‌اقدم اظهار داشت: در این زمینه می‌توان به راحتی به نفرات در این معاونت مسئولیت دهی کرده و  در نتیجه خروجی کار بخواهیم.

وی گفت: پیگیری ایجاد پلیس ساختمان، پیگیری سریع ایجاد دادسرای ویژه تخلفات ساختمانی توسط شهرداری تبریز، کاهش بروکراسی اداری، تسری قوانین مربوط به نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز مورد پیگیری شهرداری و شورای شهر تبریز، نصب تابلو مشخصات ساختمان در حین ساخت، پیگیری اقدامات لازم شورای شهر و شهرداری در راستای جرم انگاری تخلفات ساختمانی با همکاری دادگستری استان، برگزاری همایش ملی در زمینه ساخت‌وسازهای غیرمجاز با همکاری کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تبریز از جمله دیگر پیشنهادات این کمیسیون است.