شاگردان دنیزلی زیر باران ریکاوری کردند
شاگردان دنیزلی زیر باران ریکاوری کردند
اولین جلسه تمرینی تراکتور پس از بازی روز گذشته مقابل نساجی، امروز در زمین تمرین ورزشگاه بنیان دیزل زیر نظر دنیزلی آغاز شد.

به گزارش عصرتبریز، در تمرین امروز، بازیکنان تراکتور پس از گرم کردن و دویدن در دور میدان به دو گروه تقسیم شدند.

بازیکنان اصلی بازی روز گذشته تنیس فوتبال بازی کردند و همچنین بازیکنان ذخیره نیز بازی درون تیمی انجام دادند که دنیزلی با جدیت عملکرد شاگردانش را زیر نظر داشت و نکات مختلف را به آنان گوشزد می‌کرد تا آماده‌ی بازی با صنعت نفت آبادان شوند.

تعدادی از بازیکنان امروز به دلیل مصدومیت و حضور در کلینیک باشگاه در این تمرین سبک حضور نداشتند.

ضمن اینکه سید احمد موسوی که در بازی دیروز به دلیل مصدومیت تعویض شده بود امروز آزمایش های پزشکی را طی کرد و تا پزشکان میزان مصدومیت وی را مشخص کنند.

پسر میمبلا هافبک پرویی تراکتور نیز در تمرین امروز شرکت کرده بود که فضای پرنشاطی به تمرین تراکتوری بخشید.