تکذیب آلوده بودن آب رودخانه ارس
تکذیب آلوده بودن آب رودخانه ارس
خداآفرین - فرماندار شهرستان خداآفرین وجود هرگونه آلودگی در آب رودخانه مرزی ارس را رد کرد.

به گزارش عصرتبریز، علی امیری راد با اشاره به رصد تغییرات ظاهری آب رود ارس ، سبز شدن ناگهانی رنگ آب دریاچه این سد را ناشی از رشد جلبک ها در پی تغییرات آب و هوایی اعلام کرد.

وی افزود: براساس نتایج آزمایشات متعددی که به تازگی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده است، هیچ گونه مواد مضری که حیات بشر و سایر موجودات زنده را به خطر بیاندازد در آب رودخانه ارس و مخزن سد خداآفرین مشاهده نشده است.

امیری راد اظهار کرد: وجود گونه های مختلف آبزی در رودخانه ارس و ادامه حیات آنها در دریاچه سد خداآفرین، خود دلیل متقنی بر نبود آلودگی آب این رودخانه مرزی است، زیرا در صورت آلودگی آب، ماهی ها و دیگر آبزیان به عنوان موجودات حساس به آلودگی، بلافاصله تلف می شوند.

در پی تغییر ناگهانی رنگ آب مخزن سد خداآفرین، نگرانی هایی در بین مردم و ساکنان حاشیه رودخانه ارس ایجاد شده است.

سد خداآفرین با ۱.۶ میلیارد مترمکعب ظرفیت بر روی رودخانه ارس در شهرستان خداآفرین احداث شده است.