حیات تازه در تنفس تبریز
حیات تازه در تنفس تبریز
با اتمام کارهای عمرانی پارک ۱۵ هزار متر مربعی رواسان آخماقیه، بیست و چهارمین پارک دوره مدیریتی شهین باهر در آستانه بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش عصرتبریز، پارک بزرگ رواسان از چندین نکته می تواند حائز اهمیت باشد، اول اینکه، این پارک به لحاظ موقعیت مکانی اش، می تواند به عنوان سدی در برابر آلودگی پالایشگاه قرار گرفته و مانع از ورود بخشی از آن به تبریز شود.

مضافا نقش این پارک در تهویه و پاک سازی هوای خود منطقه، دیگر نکته مهمی است که باید بدان توجه نمود.

موضوع بعدی و مهم تر اینکه، پارک رواسان با توانمندسازی این منطقه کم برخوردار گام بلندی در جهت توسعه عدالت اجتماعی محسوب می گردد.

حفظ و توسعه باغات تبریز، خط مشی این دوره مدیریت شهری است و این مهم علاوه بر حفظ و توسعه فضای سبز این مناطق در زمان حال، مانع از تغییر کاربری فضای سبز آن، حتی برای سال های آتی می گردد.

گفتنی است تا پایان سال بیش از ۱۲ پارک دیگر به بهره برداری می رسد که برخی از آن ها در مراحل تکمیلی قرار دارند.

همچنین عملیات اجرایی پارک بزرگ، به عنوان ریه تنفسی تبریز نیز، پس از ۶۰ سال به زودی آغاز می شود.