پروژه تعریض جاده آناخاتون امسال انجام می‌شود
پروژه تعریض جاده آناخاتون امسال انجام می‌شود
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تبریز گفت: پروژه تعریض جاده «آناخاتون» در سال جاری انجام می‌شود.

به گزارش عصرتبریز، بابک شریفی با اعلام این مطلب از آغاز عملیات اجرایی پروژه تعریض جاده آناخاتون خبر داد و اظهار داشت: این پروژه از کیلومتراژ ۰ تا ۴ با عقد قرارداد بعد از برگزاری مناقصه و با مبلغ اولیه ۳۱ میلیارد ریال آغاز شد.

شریفی ادامه داد: این پروژه شامل عملیات خاکبرداری، خاکریزی، تعریض و ابنیه های فنی اعم از باکس گذاری و پل های مربوطه است و در حوزه شهرداری منطقه ۶ قرار داشته و توسط سازمان عمران شهرداری تبریز اجرا می‌شود.