آغاز مرمت و بازسازی یخچال تاریخی له له بیگ
آغاز مرمت و بازسازی یخچال تاریخی له له بیگ
شهردار منطقه ۸ تبریز از آغاز عملیات مرمت و بازسازی یخچال تاریخی له له بیگ (یوشاری) خبر داد.

به گزارش عصرتبریز، علی مدبر با اشاره به ضرورت مرمت و احیاء این اثر تاریخی گفت: یخچال تاریخی له له بیگ طی دهه های گذشته، توسط شهرداری تبریز از اداره آموزش و پرورش خریداری شده بود که به دلیل عدم استفاده از آن و آسیب‌های محیطی، این بنای ارزشمند در آستانه تخریب و نابودی قرار گرفته است.

مدبر افزود: به منظور مرمت و ساماندهی این یخچال تاریخی، شهرداری منطقه ۸ مصمم است طی ماه های آتی پس از آماده سازی طرح‌های مرمتی، عملیات بازسازی و مرمتی یخچال له له بیگ را آغاز کرده و تبدیل به مکانی فرهنگی گردشگری کند.

یخچال له له بیگ (یوشاری) یکی از یخچال های تاریخی شهر تبریز بوده که با ۳۰۰ متر مربع وسعت از یخچال‌های مهم قاجاری تبریز محسوب و در کوی شهید یوشاری واقع شده است.