تاکتیک کبک در برف مدیریت باشگاه تراکتور
تاکتیک کبک در برف مدیریت باشگاه تراکتور
در حالی که از دنیزلی به عنوان عامل اصلی نتایج بد اخیر یاد می شود اما تاکتیک کبک در برف مدیریت باشگاه تراکتور نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش عصرتبریز، زمانی که یک تیم نتیجه نمی گیرد، عوامل زیادی را می توان مورد بررسی قرار داده و از میان آنها، مهمترین عوامل را به عنوان عوامل دخیل در عدم نتیجه گیری تیم معرفی کرد. در فوتبال ایران اما معمولا انگشت اتهام به سمت سرمربی تیم دراز می شود و بررسی سایر عوامل به ندرت صورت می گیرد. شرایط فعلی تراکتور، به هیچ عنوان شرایط قابل قبولی نیست و همان گونه که اشاره شد، از سرمربی این تیم به عنوان مقصر اصلی یاد می شود. در این میان اما به نظر می رسد که در کنار دنیزلی، نفراتی دیگری هم هستند که در شرایط بد فعلی نقش داشته اند.

مدیریت باشگاه تراکتور در شرایطی آغاز به کار کرد که به طور تمام و کمال هر آنچه که یک مدیر نیاز دارد، در این باشگاه مهیا بود. برای جلو بردن کار، مدیریت باشگاه نه نیاز به درآمدزایی داشت، نه نیازی به جذب هوادار داشت، نه مشکلی از بابت عدم پرداخت مطالبات بازیکنان سابق و فعلی داشت، نه مشکلی از بابت خرید بازیکن در نقل و انتقالات داشت و نه هیچ مشکل دیگری که مدیران سایر باشگاه ها معمولا با آنها دست و پنجه نرم می کنند در باشگاه تراکتور وجود داشت. یک زمین حاصلخیز با محصولات آماده برداشت در اختیار مدیریت باشگاه تراکتور قرار گرفته بود و تنها عملیات برداشت بر عهده تیم مدیریتی جدید بود.

با آغاز بازی های لیگ برتر اما شاهد این موضوع بودیم که عدم توانایی مدیریت در اداره یک باشگاه بزرگ همچون تراکتور که ناشی از عدم علم و تجربه کافی در این زمینه بود، باعث بروز برخی اتفاقات شد که به شدت جو تیم را تحت الشعاع قرار دادند. مالک باشگاه در لیگ نوزدهم با یک تصمیم حرفه ای و هوشمند خود را از بدنه مدیریتی کنار کشیده و اقدامات مربوط به این حیطه را به مدیران باشگاه سپرد. نتیجه این تصمیم اما چندان جالب نبود چرا که مدیریت باشگاه از پس اداره امور برنیامد. اتفاقاتی که در پشت پرده تیم رخ دادند و برای حفظ آرامش تیم توسط رسانه های بومی انعکاس داده نشدند، در طول ماه های اخیر در تیم تراکتور شرایطی را به وجود آورد که حاصل آن را در حال حاضر می بینیم.

شاید برایتان این سوال پیش بیاید که اگر از دنیزلی به عنوان متهم شماره یک نتایج بد اخیر یاد شده و دلایل محکمه پسندی نیز برای آن ارائه می شود، نقش مدیریت در این مورد چه می تواند باشد؟ در پاسخ می توان به موضوعات بسیاری اشاره کرد. انتصابات داخل باشگاه و ورود تعداد زیادی از نزدیکان مدیریت به بدنه باشگاه بدون داشتن سابقه و تخصص کافی، هزینه های بی مورد و غفلت از پرداختن به هزینه های الزامی، عدم ارائه گزارش های صحیح و به موقع از شرایط باشگاه به مالک باشگاه و سکوت های طولانی در زمان هایی که نیاز به اظهار نظرهای کارساز است از جمله این موارد هستند که به نظر می رسد در راستای تحقق تاکتیک کبک در برف از سوی مدیریت باشگاه تراکتور صورت گرفته اند.