زنوزی: تراکتور را بر می‌گردانم
زنوزی: تراکتور را بر می‌گردانم
مالک باشگاه تراکتور از بازگرداندن امتیاز تیم تراکتور خبر داد و گفت: به زودی برگشته و تیم را بر می‌گردانم.

به گزارش عصرتبریز، محمدرضا زنوزی مطلق امروز در ارتباط تلفنی با نمایندگان هواداران، گفت: به زودی برگشته و تیم را بر می‌گردانم.

مالک باشگاه تراکتور افزود: تا پایان فصل کل هزینه ها را داده و باشگاه را تحویل خودتان می‌دهم.

وی اضافه کرد: اینکه میلیاردی برای عشق و علاقه ام به آذربایجان و تراکتور هزینه کنم و تهمت بشنوم را قبول نمی‌کنم.