امکان تخصیص سوخت بیشتر به وانت بارهای بنزینی
امکان تخصیص سوخت بیشتر به وانت بارهای بنزینی
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری تبریز از فراهم شدن امکان تخصیص سوخت بیشتر به وانت بارهای بنزینی خبر داد.

به گزارش عصرتبریز، فاضل نادری با اعلام این خبر، گفت: مالکان ناوگان وانت بنزینی می‌توانند برای دریافت سهمیه سوخت به صورت پیمایشی و بیش از مقدار فعلی به سامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل درونشهری و حومه مراجعه کنند.

وی ادامه داد: متقاضیان ابتدا باید در سامانه در سامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل درونشهری و حومه (utcms.ir) ثبت نام و سپس از سازمان مدیریت حمل و نقل بار درونشهری و حومه شهرداری تبریز پروانه فعالیت را دریافت کنند و با اخذ باربرگ از سامانه https://baarbarg.ir سهمیه سوخت بیشتری را دریافت کنند.