قدردانی از عملکرد سازمان عمران شهرداری تبریز
قدردانی از عملکرد سازمان عمران شهرداری تبریز
فریدون بابائی اقدم از عملکرد ۱۱ ماهه سازمان عمران تبریز ابراز رضایت کرده و از اقدامات انجام یافته قدردانی کرد.

به گزارش عصرتبریز، فریدون بابایی اقدم در جلسه کمیسیون عمران که به منظور بررسی عملکرد یازده ماهه سال ۹۸ سازمان عمران تبریز برگزار شده بود از عملکرد ۱۱ ماهه سازمان عمران تبریز ابراز رضایت کرده و از اقدامات انجام یافته قدردانی کرد.

در ابتدای این جلسه مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تبریز با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پروژه های اجرا شده و در حال اجرا طی یازده ماه گذشته، پروژه پل همسان، دوکمال، جاده آناخاتون، تکمیل علیات اجرایی پروژه بزرگ آذربایجان و… را از مهمترین این پروژه ها عنوان کرد.

در ادامه بررسی آخرین وضعیت پروژه ها با طرح سوالاتی از سوی اعضا کمیسیون عمران و حمل و نقل همراه بود که نبود خزانه واحد و مشکلات اقتصادی از عمده ترین دلایل در راستای عدم تکمیل و اجرای به موقع پروژه ها از سوی سازمان عمران مطرح شد.

در پایان بابایی اقدم ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته توسط سازمان عمران شهرداری تبریز، نظارت را وظیفه ذاتی شورا دانست که در راستای ایجاد رفاه برای شهروندان لازم الاجرا است.