«رژه خدمت» ارتش در تبریز - عصرتبریز
جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۱:۵۷